5. ročník závodu se koná 21. října 2017

Startovné | Místo a start | Přihlášky | Ceny | Vyhodnocení | Tech. ustanovení | Doprava

Pro velký počet přihlášených na tratě 5000 m a 3000 m budou tyto závody samostatné.
Časový pořad bude upraven takto: 11:15 - 5000 m, 11:50 - 3000 m, 12:15 - 1000 m.

ROZDĚLENÍ STARTOVNÍCH VLN

Místo a start

 • PSK Olymp Praha
  Centrum sportu Ministerstva vnitra
  Za Císařským mlýnem 1063/5; Praha 6
  Atletický tartanový ovál (400 m)
 • 11:20 – 3000m chůze žactvo
 • 11:20 – 5000m chůze: muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky
 • 12:10 – 1000m chůze: přípravky
 • 12:30 – hodinovka, první „vlna“: muži, ženy
 • 14:00 – hodinovka, druhá „vlna“

Přihlášky spuštěny!

Startovné

 • Startovné 150 Kč / 6 € pro závodníky přihlášené přes internet. Je možné zaplatit buď předem, nebo na místě. Účastníci, kteří nebudou předem přihlášeni platí plné startovné 300 Kč / 12 €
 • Děti, dorostenci a junioři startovné neplatí

Ceny

Pro 3 nejlepší v hlavním závodě (hodinovce) jsou připraveny finanční odměny.

 • Muži:
  • 1. místo - 200 EUR
  • 2. místo - 100 EUR
  • 3. místo -   50 EUR
 • Ženy:
  • 1. místo - 200 EUR
  • 2. místo - 100 EUR
  • 3. místo -   50 EUR

Vyhodnocení závodu

 • Vyhlášení výsledků bude provedeno ihned po závodě v prostorách stadionu.
 • Občerstvení je poskytováno v průběhu celého odpoledne pro všechny závodníky i jejich doprovod
 • Každý závodník obdrží diplom a časový protokol závodu

Technická ustanovení

 • Závodní kancelář otevřena od 10:30 do 12:15 (v případě druhého startu do 13:30 hod).
 • Měření elektronickou časomírou.
 • Závod je součástí EUROPA CHALLANGE 2017.

Doprava

Autobusem č. 131 na zastávku Goetheho (autobus jezdí od stanice metra A Hradčanská), poté pěšky dle mapky.

Autem okolo Výstaviště Holešovice do ulice Za elektrárnou, okolo parku Stromovka až skoro na konec ulice Za Císařským mlýnem.

Obecné informace

 • Akce je pořádána za významné finanční podpory firmy SMOLA KONSTRUKCE PRAHA a částečné finanční podpory firmy RENTIA
 • Pořadatel neručí za osobní věci zúčastněných
 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), mládež do 18 let na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Pořadatel startující nepojišťuje.
 • Šatny, WC, sprchy, občerstvení v areálu