4. ročník závodu se koná v sobotu 15. října 2016

Propozice ke stažení

English Proposition download here

Deutsche Proposition herunterladen hier

Startovné | Místo a start | Přihlášky | Ceny | Vyhodnocení | Tech. ustanovení | Doprava

Místo a start

 • PSK Olymp Praha
  Centrum sportu Ministerstva vnitra
  Za Císařským mlýnem 1063/5; Praha 6
  Atletický tartanový ovál (400 m)
 • 12:30 hod
 • V případě většího počtu zájemců bude druhý start ve 14:00.
  Pořadatel si vyhrazuje právo na sestavení startovních vln. Rozdělení závodníků do vln bude oznámeno 14. 10. do 16:00 na webových stránkách.

Přihlášky spuštěny!

Startovné

 • 150 Kč/6 EUR (přihlášení na místě 300 Kč/12 EUR)

Ceny

 • Muži:
  • 1. místo - 200 EUR
  • 2. místo - 100 EUR
  • 3. místo -   50 EUR
 • Ženy:
  • 1. místo - 200 EUR
  • 2. místo - 100 EUR
  • 3. místo -   50 EUR

Vyhodnocení závodu

 • Vyhlášení výsledků bude provedeno ihned po závodě v prostorách stadionu.
 • Bohaté občestvení pro všechny závodníky
 • Každý závodník obdrží diplom a časový protokol závodu

Technická ustanovení

 • Závodní kancelář otevřena od 10:30 do 12:15 (v případě druhého startu do 13:30 hod).
 • Měření elektronickou časomírou.
 • Závod je součástí EUROPA CHALLANGE 2016.

Doprava

Autobusem č. 131 na zastávku Goetheho (autobus jezdí od stanice metra A Hradčanská), poté pěšky dle mapky.

Autem okolo Výstaviště Holešovice do ulice Za elektrárnou, okolo parku Stromovka až skoro na konec ulice Za Císařským mlýnem.

Obecné informace

 • Pořadatel neručí za osobní věci zúčastněných
 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), mládež do 18 let na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Pořadatel startující nepojišťuje.
 • Šatny, WC, sprchy, občerstvení v areálu